Home

Actueel Nieuws

Jongeren kopen vaker duurdere woningen

dinsdag 15 december 2020

Bijna 20 jaar gelden kocht 70% van de jongeren onder de 35 jaar een huis in het goedkope segment. Vorig jaar was het beeld compleet anders, nog maar 48% van de jonge kopers kocht een goedkoper huis.

Belastingrente terug in 2021

dinsdag 15 december 2020

Mensen die een erfenis ontvangen moeten aangifte doen voor de erfbelasting. Als ze meer erven dan het vrijgestelde bedrag, zullen zij erfbelasting moeten betalen.
Bij te late aangifte of betaling, berekende de belastingdienst altijd een soort boeterente, te weten belastingrente.

Notariskantoren blijven open tijdens lockdown

dinsdag 15 december 2020

Nu Nederland geconfronteerd is met een lockdown om het COVID-19 virus te bedwingen, worden notariskantoren overspoeld door vragen van cliënten die willen weten of het kantoor open blijft.

Bestuurders verenigingen en stichtingen ook inschrijven in UBO-register

woensdag 09 december 2020

Sinds eind september moeten rechtspersonen en personenvennootschappen hun uiteindelijk belanghebbende(n) inschrijven in het UBO-register. Ook verenigingen en stichtingen vallen onder deze verplichting. In het UBO-register moeten alle uiteindelijk belanghebbenden (ultimate benificial owners: “UBO’s”) bij de rechtspersoon worden opgenomen.

Maximumleeftijd voor eenmalige hoge vrijstelling door rechtbank ondersteund

woensdag 09 december 2020

Net een jaartje ouder dan 40 en daardoor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling mislopen. Dat is voor velen een zure gewaarwording. Voor de rechter werd zelfs de vraag opgeworpen of de leeftijdsgrens niet discriminerend is.

Schenking kort voor overlijden

woensdag 09 december 2020

Soms komen mensen op het slimme idee om vlak voor overlijden nog snel schenkingen te doen, om daarmee erfbelasting te besparen voor de erfgenamen. Maar die vlieger gaat helaas niet op.

Pagina's

Zoekveld

Thema's