Archief

Verrekenen met ex-echtgenoten?

dinsdag 31 januari 2012

Meerwaardeclausules worden vaak opgenomen in echtscheidingsconvenants en notariële akten van verdeling. De ex-echtgenoten spreken dan met elkaar af, dat bij verkoop binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld binnen 1 jaar) van de voormalige echtelijke woning, de verkoopopbrengst boven een bepaalde (afgesproken) koopsom, voor de helft toekomt aan beide ex-echtgenoten.

Het is weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering

dinsdag 31 januari 2012

Het verenigingsleven gaat weer drukke tijden tegemoet. Op grond van de statuten moeten verenigingen minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) bijeenroepen. Daarin wordt verantwoording afgelegd aan de leden. De leden hebben de hoogste zeggenschap binnen een vereniging. Wat moet er eigenlijk aan bod komen? En, wat zijn de bevoegdheden van de ALV?

In, uit of wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk

dinsdag 31 januari 2012

Wilt u tijdens uw huwelijk uw huwelijksgoederenregime aanpassen? Bijvoorbeeld van gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden of andersom, of veranderingen aanbrengen in de bestaande huwelijkse voorwaarden? De fiscus kijkt met meer dan gemiddelde belangstelling toe.

Pagina's