Eigen woning en niet-samenlevende partners

Printvriendelijke versie

Sinds de eeuwwisseling hoeven echtgenoten niet meer samen te wonen op hetzelfde adres. Daarvoor was dat nog verplicht. Voor trouwlustigen die ieder hun eigen vrijheid wilden behouden was de nieuwe regeling een uitkomst.

Voor de heffing van inkomstenbelasting maakt het niet uit of echtgenoten samenwonen, ze zijn hoe dan ook elkaars fiscale partners. Maar daar rijst wel een probleem: fiscale partners kunnen maar één woning in hun belastingaangifte opgeven als eigen woning, ook al hebben zij ieder een eigen woning. De andere woning valt dan als tweede woning in box 3. Jammer, want daardoor kunnen zij bijvoorbeeld geen hypotheekrente aftrekken.

De Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft aan Minister Hoekstra gevraagd of in deze gevallen geen beroep op de zogenoemde hardheidsclausule kan worden gedaan. Een niet samenwonend echtpaar zou dan twee eigen woningen kunnen hebben in de belastingaangifte. De minister heeft aangegeven dat een dergelijk beroep op de hardheidsclausule door hem zal worden afgewezen. De hardheidsclausule wordt volgens hem toegepast in zeer uitzonderlijke gevallen. Dat is alleen aan de orde als een wet onvoorziene gevolgen heeft. Dat is in dit geval niet zo. Er is bij het maken van de wet bewust voor gekozen dat fiscale partners samen maximaal één woning in box 1 kunnen aanmerken als eigen woning.

Bron: Rijksoverheid.nl, 5 februari 2020.