Meer duidelijkheid van fiscus over stamrecht gouden handdruk

Printvriendelijke versie

De Belastingdienst heeft in de afgelopen periode meer duidelijkheid verschaft over het omzetten van ontslagvergoedingen in een stamrecht. Op één onderdeel is ook sprake van een wijziging: de termijn tussen ontvangst van een ontslagvergoeding en de omzetting daarvan in een stamrecht. De werknemer kan de vergoeding gedurende die termijn tijdelijk bij de werkgever, een verzekeraar, een bank of een beleggingsinstelling parkeren.

Redelijke termijn
Tot voor kort was de regel dat u, zodra u een ontslagvergoeding toegekend heeft gekregen, binnen drie maanden moet beslissen wat u met de ontslagvergoeding wil doen. Die termijn is verlengd naar zes maanden.
U mag in afwachting van het bedingen van een stamrecht de ontslagvergoeding gedurende die nieuwe termijn van zes maanden onderbrengen op een geblokkeerde rekening naar eigen keuze. De derdenrekening van de notaris is daarvoor een veilig onderkomen.
Als de ontslagvergoeding niet binnen de redelijke termijn wordt ondergebracht in een stamrecht, wordt deze geacht te zijn afgekocht.

Uitkering ineens
Welke mogelijkheden u heeft als u een ontslagvergoeding in de vorm van een uitkering ineens krijgt, riep in het verleden de nodige vragen op. Als u in uw arbeidsovereenkomst heeft geregeld dat u bij ontslag een eenmalige uitkering ontvangt, dan kan die uitkering volgens de Belastingdienst niet worden omgezet in een stamrecht. Als u dat wilt voorkomen, dan moet u uw arbeidsovereenkomst laten aanpassen. De gewijzigde arbeidsovereenkomst behoort dan een bepaling te bevatten dat u bij ontslag een aanspraak krijgt op een periodieke uitkering. Of u spreekt daarin met uw werkgever af hoe de omvang van een eventuele ontslagvergoeding zal worden vastgesteld én dat u samen met uw werkgever ten tijde van een eventueel ontslag zult bepalen in welke vorm de vergoeding zal worden gegeven.

Toekenning door de rechter
Wat nu als de rechter de ontslagvergoeding toekent, maar daarbij niet aangeeft dat de vergoeding kan worden genoten in de vorm van een stamrecht. Zorg er dan voor dat uw werkgever de vergoeding rechtstreeks stort bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling of op een geblokkeerde rekening bij de notaris. Alleen dan kunt u de ontslagvergoeding gebruiken voor een stamrecht.
Als u met uw werkgever een eenmalige uitkering hebt afgesproken, dan kan de door rechter opgelegde ontslagvergoeding – tot aan de hoogte van de afgesproken eenmalige uitkering – niet worden uitgekeerd in de vorm van een stamrecht.

Wilt u meer weten over de fiscale aspecten bij een stamrecht? Bel ons! Wij kennen de juridische grenzen en bieden u inzicht in de mogelijkheden die tot uw beschikking staan.

Bron: www.pleinplus.nl, 27/1/2012