Schade door wateroverlast in aan te kopen woning

Printvriendelijke versie

Duizenden woningen in Nederland hebben te maken met wateroverlast, zoals natte kelders, schimmelende muren of paalrot. Deze veel voorkomende situaties kunnen het woongenot behoorlijk inperken. Bij de onderhandelingen over de verkoop en koop van een woning wordt hier – in tegenstelling tot de aanwezigheid van eventuele bodemverontreiniging – zelden aandacht aan besteed.

Daarom heeft de Stichting Nederlandse Waterbond gemeend een model-waterparagraaf te ontwikkelen, die in koopakten kan worden opgenomen. Het opnemen van een dergelijke clausule zal er mogelijk toe leiden, dat vóór het sluiten van de koopovereenkomst een extra onderzoek zal worden ingesteld naar de waterhuishoudkundige situatie in en om de woning. Om narigheid te voorkomen is het van belang dit onderwerp in ieder geval bespreekbaar te maken. In de praktijk zijn er allerlei praktische oplossingen, die de gevolgen van wateroverlast zo veel mogelijk kunnen beperken.

Wilt u meer weten over de risico’s van bodemverontreiniging of wateroverlast? Bel ons of klik op de link ‘Reageer’ en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bron: NFX 2005/156