Drempel tot bewindvoering hoeft niet zo hoog te zijn

Printvriendelijke versie

Een bewindvoerder biedt uitkomst voor mensen die zelf niet (meer) goed met hun geldzaken kunnen omgaan. De bewindvoerder regelt alleen de financiële zaken voor degene wiens vermogen onder zijn bewind is gesteld. Bewindvoering biedt perspectief, het is daarom jammer dat er voor velen nog een taboe op rust. Dat is niet nodig.

Bewindvoering is een juridische beschermingsmaatregel en wordt ingeroepen voor meerderjarigen die niet of niet volledig in staat zijn voor hun eigen belangen op te komen. Voor een deel van deze mensen is curatele een te zwaar middel, omdat bij deze maatregel de onder curatele gestelde handelingsonbekwaam wordt, en er niet alleen wordt toegezien op financiële belangenbehartiging, maar ook op andere, persoonlijke belangen. De bewindvoerder echter regelt alleen financiële zaken.

In de praktijk is er veel behoefte aan bewindvoering. Dat wijzen verschillende onderzoeken van de laatste jaren uit. Jammer dat de stap naar bewindvoering niet zo makkelijk wordt genomen. Meestal wordt familie of mantelzorger tot bewindvoerder benoemd. Zij worden geconfronteerd met werkzaamheden en besluiten, waarvan ze zelf vinden dat ze er minder voor toegerust zijn. Daarom worden notarissen in toenemende mate tot bewindvoerder benoemd. Naast hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid beschikken zij over de organisatie om bewindvoeringen goed te laten verlopen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van bewindvoering? Bel ons! Wij kennen de juridische grenzen en bieden u inzicht in de mogelijkheden die tot uw beschikking staan.