Echtgenoten vergoeden aan elkaar

Printvriendelijke versie

Als een echtgenoot € 50.000 investeerde in het bedrijf van zijn echtgenote kon hij bij echtscheiding ook weer € 50.000 – het nominale bedrag – terugvorderen, ook al was het bedrijf inmiddels in waarde verdubbeld. Sinds 1 januari 2012 geldt niet langer het criterium van het nominale bedrag maar is de zogenaamde beleggingstheorie het uitgangspunt.

De echtgenoot die investeert in een bedrijf of huis van de andere echtgenoot deelt in de nieuwe regeling mee in de waardestijging of -daling. Belangrijk hierbij is wel dat de investering ook daadwerkelijk met toestemming van de investerende echtgenoot is aangewend. Het aantonen van de verleende toestemming zou nog wel eens lastig kunnen zijn, want echtgenoten leggen onderling vaak niet veel vast.

Ook andere situaties gaan waarschijnlijk tot bewijsproblemen en ingewikkelde rekensommen leiden. Bijvoorbeeld de gevallen waarbij een echtgenoot met privé-geld jarenlang aflossingen doet op de hypotheekschuld, aangegaan om een huis op naam van de andere echtgenoot te kopen. Reken dan na 25 jaar maar eens uit hoeveel de echtgenoot-eigenaar aan de aflossende echtgenoot moet betalen.

De nieuwe regeling geldt alleen voor vorderingen die zijn ontstaan na 1 januari 2012, voor de periode daarvoor blijft het criterium van het nominale bedrag gelden. Er kunnen dus tijdens een huwelijk diverse soorten verrekeningen tussen echtgenoten ontstaan. Afhankelijk van het ontstaansmoment moet elke vordering bij het einde van het huwelijk apart behandeld worden. Dit leidt vaak tot veel discussies, onnodig rekenwerk en advocaatkosten.

Het goede nieuws is dat echtgenoten van de nieuwe wettelijke regeling kunnen afwijken door daar afspraken over te maken. Het is dan van groot belang om direct alle eventueel reeds bestaande vergoedingen over en weer onder de loep te nemen en te beschrijven. Dat voorkomt onduidelijkheden achteraf.

Wilt u duidelijkheid? Wij als notariskantoor hebben de expertise in huis om samen met u een vaststellingsovereenkomst te maken. Bel of mail gerust om u eens voor te laten lichten.

Bron: JBN 2011/61