Erfenis liever naar de kleinkinderen?

Printvriendelijke versie

Weet u al wat uw kinderen met uw erfenis gaan doen? Desgevraagd hebben de meeste ouderparen een aardig beeld van het bestedingspatroon van hun kinderen: de ene dochter zal met een erfenis een spaarpotje voor later aanleggen, de andere dochter gaat zeker op reis, maar van bijvoorbeeld de jongste zoon vrezen zij dat hij zijn geërfde geld zeer vlot zal opmaken. Ze zouden de erfenis liever aan diens kinderen nalaten, zodat zij er van kunnen studeren.

Om dit te regelen kunt u een testament maken waarbij u de zoon niet als uw erfgenaam benoemt en daarvoor in de plaats zijn kinderen, uw kleinkinderen, een legaat geeft ter grootte van het erfdeel van uw zoon. De kleinkinderen nemen dan de plaats in van uw zoon. Uw zoon zou bezwaar kunnen maken en zich kunnen beroepen op zijn minimale erfdeel als kind, de legitieme portie. Dit is de helft van zijn normale erfdeel. Voor het geval hij dat doet, is het verstandig te bepalen dat hij dat bedrag uit het deel dat zijn eigen kinderen krijgen moet opvorderen. Dit om te voorkomen dat hij zijn deel bij zijn zusters opeist.

Als u uw kleinkinderen in uw testament opneemt dient u er rekening mee te houden dat zij voor de erfbelasting in een hoger tarief vallen dan kinderen, te weten van 18-36% in plaats van 10-20%. Kleinkinderen hebben echter tegenwoordig wel dezelfde hoge vrijstelling als kinderen, te weten €19.114 per persoon. Als er meer kleinkinderen zijn kunnen deze kleinkinderen ieder een beroep doen op deze vrijstelling, waardoor er al gauw een fors bedrag vrij van erfbelasting vererft.

Wilt u ook eens praten over de mogelijkheden van een testament in uw specifieke omstandigheden? Bel of mail ons eens voor een vrijblijvend gesprek.