Opteren voor BTW belaste levering

Printvriendelijke versie

Stel, u bent ondernemer en u heeft minder dan 10 jaar geleden een nieuw bedrijfspand gekocht. Alle btw die u destijds bij de aanschaf in rekening is gebracht heeft u als voorbelasting afgetrokken.

U gaat verhuizen naar een ander pand en kunt uw huidige bedrijfspand verkopen. Bij deze verkoop dient u zich goed te realiseren welke gevolgen dit heeft voor de in het verleden in aftrek gebrachte btw. Doet u dit niet, dan kan het wel eens zo zijn dat u een aanzienlijk deel van de btw die u destijds in aftrek heeft gebracht weer moet terugbetalen aan de fiscus.

Vaak is het voordelig om gebruik te maken van een zogenaamde ‘optie belaste levering’.
Dit kan alleen als de koper hieraan wenst mee te werken. Voor u als verkopende partij heeft de optie voor belaste levering als voordeel dat de indertijd afgetrokken voorbelasting geheel in stand blijft. De koper heeft meestal weinig hinder van de optie. Wel is het zo dat een optie voor belaste levering niet altijd mogelijk is; zo moet de koper bijvoorbeeld kunnen aantonen dat hij het pand voor 90% of meer gaat gebruiken voor btw belaste activiteiten.

De notaris kan u deskundig adviseren in deze complexe materie. De notaris zorgt ervoor dat in de notariële akte op de juiste manier melding wordt gemaakt van het optieverzoek. Bovendien kan hij in de akte nauwkeurig vastleggen wat de gevolgen zijn voor koper en verkoper indien achteraf door de fiscus wordt vastgesteld dat niet aan alle voorwaarden voor de optie is voldaan door (één der) partijen. Dit kan veel narigheid en (dure) juridische procedures voorkomen.

Bel of mail, wij zijn u graag van dienst.